Montessori Tilburg

Montessoribasisscholen de Elzen en de Petteflet zijn beide onderdeel van stichting Xpect primair. Omdat
het gedachtegoed van deze scholen gestoeld is op de principes van Maria Montessori, is in 2018 besloten
om een intensieve samenwerking met elkaar aan te gaan. Afgelopen jaren hebben we mogen ervaren dat
we elkaar op veel gebieden sterker en beter kunnen maken. Zo zijn we samen op studiereis geweest naar
Denemarken waar we geïnspireerd zijn geraakt om zowel in het centrum als in de Reeshof een Montessori
kindcentrum van 0 tot 13 jaar op te gaan zetten. We lopen dit traject samen en wisselen kennis en ervaring
uit.

Het OnderwijsBegeleidingsTeam van een grote school als de Elzen met oa een othopedagoog kan ook
ingezet worden op de Petteflet en het managementteam werkt samen in de aansturing van beide scholen.
Montessori Tilburg is een samenwerkingsverband wat al veel gebracht heeft en wat we zeker ook in de
toekomst zullen waarborgen om te leren van en met elkaar.