Montessorionderwijs is afstemmingsgericht onderwijs

De afstemming houdt in:

 • verschillen tussen kinderen als uitgangspunt
 • basisbehoeften staan centraal: er is een goed evenwicht tussen zelfstandigheid, samenwerken en werken op het eigen niveau van het kind
 • leerkrachten verzamelen gegevens over het kind door middel van observeren en signaleren om tot een duidelijk beeld van een leerling te komen

Op deze manier kan optimaal ingespeeld worden op de behoeftes van een kind.

 

Waar wij als Montessori Tilburg voor staan:

 • zoveel mogelijk individueel onderwijs voor uw kind
 • onderwijs op maat
 • onderwijs dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitskenmerken
 • een geborgen omgeving voor een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling
 • ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • vrijheid in het maken van keuzes
 • aandacht voor de leef- en belevingswereld van uw kind
 • het team is naast leerkracht ook betrokken begeleider
 • het welbevinden van kinderen en leerkrachten
 • goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs
 • kindvriendelijke sfeer op school
 • een deskundig team
 • interessante les- en leeractiviteiten
 • actieve ouderparticipatie

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs.

Onze school is erkend door de NMV. Voor het verkrijgen van deze erkenning wordt gekeken naar o.a. de doelstellingen van de school, de montessoribevoegdheid van de onderwijsgevenden en het volgen van de individuele ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie: www.montessori.nl