Montessoribasisschool De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens.

Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

Meer weten?

Neem telefonisch contact met ons op via 013 543 55 66 of stuur een mail naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl

elzen side logo